جداول نیروهای مورد نیاز   
 
 

ردیف

عنوان رشته شغلی

جنسیت

شرایط احراز

مرد

زن

1

پرستار

*

*

دارای مدرک تحصیلی لیسانس پرستاری

2

اتاق عمل

*

*

دارای مدرک تحصیلی کاردان یا لیسانس اتاق عمل

3

هوشبری

*

*

دارای مدرک  تحصیلی کاردان یا لیسانس هوشبری

4

بهیار

*

*

دارای مدرک تحصیلی دیپلم بهیاری

 

 

 
سامانه ثبت نام الکترونیکی آزمون ها تحلیل و پیاده سازی شده در واحد وب پرتال مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
پیامها و اطلاعیه ها
راهنمایی و ثبت نام
رهگیری ثبت نام
جدول نیروهای مورد نیاز
مدارک مورد نیاز
دریافت کارت ورود به جلسه
طراحی و تولید در واحد مدیریت فناوری دانشگاه
Design of Akbari