اطلاعیه ها  

بسمه تعالی

 ( آگهی پذیرش قرارداد کار معین مشاغل پرستاری )

دانشگاه / دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی زاهدان برای تاًمین نیروی مشاغل پرستاری

مورد نیاز خود در بیمارستانهای تحت پوشش طبق مفاد دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی مصوب هیات امناء در نظر دارد به استناد مجوز 273/100 مورخ 93/3/20 مقام محترم وزارت تعدادی از افراد واجدالشرایط را از طریق امتحان عمومی ، تخصصی و گزینش به صورت قرارداد کار معین با در نظر گرفتن شرایط مندرج در ذیل بکارگیری نماید.

 جدول نیازهای مشاغل پرستاری

ردیف

عنوان رشته شغلی

جنسیت

شرایط احراز

مرد

زن

1

پرستار

*

*

دارای مدرک تحصیلی لیسانس پرستاری

2

اتاق عمل

*

*

دارای مدرک تحصیلی کاردان یا لیسانس اتاق عمل

3

هوشبری

*

*

دارای مدرک  تحصیلی کاردان یا لیسانس هوشبری

4

بهیار

*

*

دارای مدرک تحصیلی دیپلم بهیاری

     

سامانه ثبت نام الکترونیکی آزمون ها تحلیل و پیاده سازی شده در واحد وب پرتال مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

پیامها و اطلاعیه ها
راهنمایی و ثبت نام
ثــبت نــــــام
رهگیری ثبت نام
جدول نیروهای مورد نیاز
مدارک مورد نیاز
دریافت کارت ورود به جلسه
طراحی و تولید در واحد مدیریت فناوری دانشگاه
Design by Akbari