اطلاعیه ها  

بسمه تعالی

 ( آگهی پذیرش  پیمانی )

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی زاهدان  در نظر دارد برای تامین نیروی انسانی مورد نیاز خود براساس بند ب ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی کشور از محل مجوز شماره 604/209/د مورخ 8/2/94 معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی  به تعداد 92 نفر، افراد واجد شرایط را از طریق امتحان کتبی در حیطه های عمومی و تخصصی پس از طی کردن مراحل گزینش به صورت پیمانی به شرح ذیل استخدام نماید.

 جدول رشته های شغلی مورد نیاز

عنوان شغل

محل جغرافیایی

تعداد مورد نیاز

جنسیت

شرایط احراز از نظر مدرک و رشته تحصیلی

توضیحات

 

مرد

زن

پرستار

زاهدان

54

*

*

دارابودن مدرک تحصیلی  کارشناسی  در رشته پرستاری

کارشناس اطاق عمل

زاهدان

4

*

*

دارابودن مدرک تحصیلی  کارشناسی  در رشته اطاق عمل

کاردان اطاق عمل

زاهدان

2

*

*

دارابودن مدرک تحصیلی  کاردانی در رشته اطاق عمل

کارشناس هوشبری

زاهدان

3

*

*

دارابودن مدرک تحصیلی  کارشناسی در رشته هوشبری

کاردان  هوشبری

زاهدان

2

*

*

دارابودن مدرک تحصیلی  کاردانی در رشته هوشبری

بهیار

زاهدان

21

*

*

دارابودن مدرک تحصیلی  دیپلم بهیاری

کارشناس توانبخشی فیزیکی

زاهدان

2

*

*

دارابودن مدرک تحصیلی  کارشناسی در رشته فیزیوتراپی

یک نفر زن یک نفر مرد

کارشناس  شنوایی شناسی

زاهدان

1

*

*

دارابودن مدرک تحصیلی  کارشناسی در رشته  شنوایی شناسی

 

کارشناس  تغذیه

زاهدان

2

*

*

دارابودن مدرک تحصیلی  کارشناسی در رشته علوم تغذیه علوم بهداشتی در تغذیه  و تغذیه

 

کارشناس  پذیرش و مدارک پزشکی

زاهدان

1

*

*

دارابودن مدرک تحصیلی  کارشناسی در رشته فناوری اطلاعات سلامت  

 

 

 

     

سامانه ثبت نام الکترونیکی آزمون ها تحلیل و پیاده سازی شده در واحد وب پرتال مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

پیامها و اطلاعیه ها
راهنمایی و ثبت نام
رهگیری ثبت نام
جدول نیروهای مورد نیاز
مدارک مورد نیاز
دریافت کارت ورود به جلسه
طراحی و تولید در واحد مدیریت فناوری دانشگاه
Design by Akbari