اطلاعیه ها  

بسمه تعالی

فراخوان شناسائي بهورز

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زاهدان در نظر دارد به منظور شناسائي نيروي انساني جهت پذيرش دانش آموز بهورزي براساس نامه شماره 1952/209/د مورخ 14/4/93وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي و مصوبه مورخ 19/3/93 هيات امنا ومفاد دستور العمل  مربوطه به تعدا 100 نفر از افراد بومي واجدالشرايط از طريق امتحان عمومي ، تخصصي ، مصاحبه و گزينش به شرح ذيل شناسايي و به عنوان دانش آموز بهورزي پذيرش نمايد.
     

سامانه ثبت نام الکترونیکی آزمون ها تحلیل و پیاده سازی شده در واحد وب پرتال مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

پیامها و اطلاعیه ها
راهنمایی و ثبت نام
ثــبت نــــــام
رهگیری ثبت نام
جدول نیروهای مورد نیاز
مدارک مورد نیاز
دریافت کارت ورود به جلسه
طراحی و تولید در واحد مدیریت فناوری دانشگاه
Design by Akbari